Waarom ALERT®?

Een van de aspecten die bijdragen aan de kwaliteit van zorg die wordt geleverd door zorginstellingen (zoals ziekenhuizen en eerstelijnszorginstellingen) ligt in het gebruik van informatiesystemen die ondersteuning bieden voor de werkzaamheden van zorgprofessionals (artsen, verpleegkundigen, laboranten) op verschillende afdelingen (Spoedeisende Hulp, Kliniek, Operatiekamer, Polikliniek) en management (managers, directeurs), ten behoeve van een volledig en geïntegreerd overzicht van alle processen.

ALERT biedt een geïntegreerde oplossing met applicaties met unieke functies en functionaliteit, die al in verschillende zorginstellingen over de hele wereld worden gebruikt. Het gebruik van ALERT® biedt Operationele Voordelen aan zorginstellingen die andere instellingen niet hebben.

Dit is aangetoond in een analytische studie betreffende de implementatie van ALERT® PAPER FREE HOSPITAL in het ziekenhuis Espírito Santo in Évora, Portugal, uitgevoerd door het Centrum voor Management Studies van de Technische Universiteit van Lissabon. Het volgende werd geconcludeerd:

- 70% reductie van triagetijd
- Reductie van de tijd tussen triage en de eerste observatie door de arts (7% van 08:00 uur tot 16:00 uur en 15% van 16:00 uur tot 24:00 uur)
- Reductie van de tijd tussen voorschrijven en toediening van medicatie (74% van 08:00 uur tot 16:00 uur en 90% van 16:00 uur tot 24:00 uur)
- Reductie van de wachttijd voor resultaten van Röntgenonderzoeken (40% van 08:00 uur tot 16:00 uur en 59% van 16:00 uur tot 24:00 uur)
- Reductie van de wachttijd voor resultaten van CT-scans (37% van 08:00 uur tot 16:00 uur en 78% van 16:00 uur tot 24:00 uur)

Deze resultaten werden bereikt door de unieke functies van ALERT®:

- Hogere kwaliteit van de werkomstandigheden van de zorgprofessional door bevordering van een coöperatieve werkomgeving
- Gebruik van workflow-concepten
- Het sturen van alertberichten aan professionals
- Organisatie van werkzaamheden door het beheren van openstaande taken betreffende medicatie, labonderzoeken, beeldvormende onderzoeken en procedures
- Integratie met aanvullende informatiesystemen (lab, radiologie) door internationale standaarden voor interoperabiliteit
- Snel en gemakkelijk opvragen van patiëntendossiers
- Meer precisie bij diagnoses en klinische voorschriften

Vanwege de grote hoeveelheid gestructureerde informatie die in ALERT®-toepassingen wordt gegenereerd is ook er een Business Intelligence-toepassing beschikbaar (ALERT® BI/ALERT® DATA WAREHOUSE) voor Ondersteuning van besluitvorming bij het managen van verschillende diensten (Raad van Bestuur, Klinisch Management, Afdelingen en Diensten). Deze toepassing maakt het mogelijk werkzaamheden te analyseren met behulp van kwaliteits- en productie-indicatoren. Zo wordt tegemoet gekomen aan de dagelijkse interne en externe noodzaak van rapportering aan autoriteiten (Ministerie van Volksgezondheid, Gezondheidsautoriteit) en wordt het implementeren van verbeteringsprocessen die leiden tot betere kwaliteit van geleverde diensten gemakkelijker gemaakt. Daarom hebben instellingen die gebruikmaken van ALERT® een Competitief Voordeel.

Volgens een onderzoek naar de voordelen van de implementatie van ALERT® PAPER FREE HOSPITAL in het Espírito Santo ziekenhuis in Évora, Portugal, heeft de software het ziekenhuis in 2010 een geschatte winst opgeleverd van €3,86 miljoen. Dit komt door een globale kostenvermindering (in bijvoorbeeld personeel voor archivering, minder papierverbruik en in het printen van beeldvormende onderzoeken) en een verhoging van het aantal verwachte activiteiten in bijvoorbeeld de polikliniek. Het ziekenhuis heeft 125.000 afspraken verwerkt in 2006, 176.624 in 2009 en in 2010 werden er 200.000 verwacht.

De Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis Santo António in Porto, Portugal, is nog een voorbeeld van Competitief Voordeel door het gebruik van ALERT®-software. Bij een landelijke enquête onder patiënten werd deze afdeling als beste Spoedeisende Hulp van Portugal verkozen. Dankzij ALERT® behaalde ziekenhuis Santo António ook de ISO 9001/2008 kwaliteitscertificering.

ROI casusstudies:

Analytical Study of ALERT® PAPER FREE HOSPITAL Implementation Benefits at Espírito Santo Hospital in Évora