Referenties

Ik weet zeker dat de pluspunten van het gebruik van deze applicatie snel zullen worden opgemerkt door studenten geneeskunde in het algemeen en dat zij ALERT® STUDENT dagelijks als meest belangrijk studiemiddel zullen gaan gebruiken.

Tiago Taveira

student geneeskunde aan de Universiteit van Porto (FMUP)

Datum

16 februari 2011

ALERT heeft een van meer dan duizend gebruikers van ALERT® STUDENT geïnterviewd. In dit interview vertelt Tiago Taveira Gomes, student geneeskunde aan de Universiteit van Porto, waarom hij de software is gaan gebruiken en wat de uitdagingen zijn voor de toekomst.

 

Waarom ben je ALERT® STUDENT gaan gebruiken?
Ik ben ALERT® STUDENT gaan gebruiken omdat het een innovatief studiemiddel is, waarmee er meer kennis kan worden overgedragen die wij tijdens de studie geneeskunde nodig hebben. Ik heb overal toegang tot de informatie en aantekeningen die ik maak tijdens het studeren. De informatie is verdeeld over onderwerpen en is gegroepeerd volgens instanties, dit maakt het voor studenten overzichtelijk. Wij kunnen per onderwerp de informatie vinden die voor ons vak en de instantie het meest belangrijk is en waar wij dus de meeste aandacht aan moeten besteden. Dit is een groot pluspunt ten opzichte van andere pure kennismiddelen zoals Wikipedia of UpToDate, die deze verfijning niet hebben voor de specifieke behoeften van elke universiteit.

 

Wat is jouw eerste indruk?
Vanaf het begin vond ik ALERT® STUDENT al een veelbelovend middel als toevoeging aan het arsenaal aan studiemiddelen waar een student Geneeskunde over beschikt. De manier waarop de informatie is geordend is zeer duidelijk en intuïtief en door de aanpak per onderwerp kunnen studenten verder zien dan alleen bepaalde informatie van een specifieke les of thema. Hierdoor kan de informatie makkelijk opnieuw worden gebruikt tijdens de studie in verschillende vakken en meerdere keren behandeld worden. Het vergaren van kennis gaat zo ook sneller en efficiënter door gebruik van reeds bekend materiaal dat ook al is bewerkt door studenten. De hoeveelheid overbodige informatie vermindert zo ook, omdat het wordt samengevat onder onderwerpen die gebruikt en ontwikkeld kunnen worden op een transversale manier door verschillende vakken tijdens de academische carrière.

 

Wat zijn de pluspunten van deze software voor jou als student geneeskunde?
Zoals ik al zei vergemakkelijkt het de studie door de overdracht van kennis, omdat de informatie overal bestudeerd kan worden waar er internetverbinding is. Het feit dat je eigen aantekeningen kunt maken in de applicatie is ook zeer handig en de structuur zelf met indeling in onderwerpen en categorieën vergemakkelijkt het leerproces. Met 'Fast Facts', wat korte feiten en definities zijn over een onderwerp, kunnen we de kennis die er over een bepaald onderwerp is makkelijk samenvatten en ons er daarna in verdiepen via het bestuderen van 'High Yield Topics', die uitleg en langere beschrijvingen bevatten over de genoemde feiten. Dit is zeer belangrijk omdat dit een differentiële aanpak van de informatie mogelijk maakt door iets eerst vluchtig door te nemen en je er daarna in te verdiepen. Andere categorieën zoals de 'High Yield Clinical Vignettes' en de 'SOAP' aanpak zijn ook zeer interessant, omdat het praktijkkennis overbrengt op een simpele manier zonder dat er noodzakelijkerwijs in detail moet worden ingegaan op pathofysiologische of andere informatie die, afhankelijk van de studiecontext, op dat moment misschien niet zo belangrijk is. Kort samengevat zou ik zeggen dat ALERT® STUDENT een extreem flexibele applicatie is waarmee je informatie vanuit verschillende perspectieven eenvoudiger kunt bestuderen. 

 

De toekomst: welke uitdagingen en perspectieven biedt het gebruik van dit leer- en onderwijsmiddel in de geneeskunde?
ALERT® STUDENT is nu al zeer interessant maar heeft zeker nog veel groeipotentieel. De onderwerpen kunnen bijvoorbeeld worden geordend op vakken, dit zou zeer handig zijn omdat de student zich dan goed zou kunnen plaatsen in zijn of haar academische carrière en zou kunnen begrijpen welke onderwerpen al wel en niet bestudeerd zijn. Ook zouden de belangrijkste onderwerpen zo sneller te vinden zijn en eigenlijk zou het een manier zijn om het studeren zelf met succes te oriënteren. Een andere zeer interessante functionaliteit zou het vergelijken van onderwerpen kunnen zijn, om zo de kennis makkelijk te consolideren die we al zo lang bestuderen maar soms snel weer vergeten. Ik weet zeker dat de pluspunten van het gebruik van deze applicatie snel zullen worden opgemerkt door studenten geneeskunde in het algemeen en dat zij ALERT® STUDENT dagelijks als meest belangrijk studiemiddel zullen gaan gebruiken. Zonder enige twijfel is een platform zoals dit hét middel om de studie met succes te volgen en om professionele training te krijgen op hoog niveau.