ALERT® REFERRAL

ALERT® REFERRAL is een geïntegreerd systeem voor triage en overplaatsingen en verwijzingen van patiënten tussen zorginstellingen.

ALERT® REFERRAL is een geïntegreerd systeem voor triage en overplaatsingen en verwijzingen van patiënten tussen zorginstellingen.

 

Voordelen:

  • Grotere efficiëntie bij het maken van eerste afspraken
  • Beter management van personeel, processen en technische middelen via een real time overzicht van afdelingen en verrichtingen
  • Objectieve analyse en beoordeling van de verrichtingen binnen een afdeling met behulp van aanvullende tools voor onderzoek en besluitvorming, in real time of na een bezoek

Belangrijkste functies:

  • Automatisering van nieuwe verwijzingen van patiënten naar specialismen in real time, waardoor toegang naar specialistische afdelingen en instellingen wordt vergemakkelijkt.
  • Prioriteit toewijzen aan patiënten met verwijzingen voor specialismeafspraken naargelang de klinische ernst op de datum van verwijzing en met gebruik van triagecriteria voor elk specialisme
  • Mogelijkheid tot herzien van verwijzingsverslagen die door de verwijzende arts naar het ziekenhuis zijn gestuurd
  • Een sterk managementcomponent
  • De mogelijkheid om te functioneren in samenwerking met andere software - waaronder klinische en ADT-software

Representatieve markten:

  • Portugal (100% in het landelijke verwijzingsproject dat alle ziekenhuizen en eerstelijnsgezondheidszorgcentra in Portugal met elkaar verbindt)
  • Chili