Eén Patiënt – Eén Dossier

Sinds 2007 werkt ALERT niet meer aan plaatselijke implementatie van oplossingen met één episode per bezoek maar aan regionale implementatie van oplossingen waarin de patiënt centraal staat.

Door de opslag van deze informatie in ALERT HIE en de verwerking door middel van een Data Governance engine creëert ALERT een Data Center voor Gezondheidsinformatie, dat patiëntgerelateerde informatie verzamelt en organiseert in één enkel patiëntendossier.

Omdat onze gezondheidsinformatie echter meer is dan slechts klinische gegevens die in zorginstellingen circuleren is het belangrijkste doel van ALERT om het medisch dossier uit te breiden door de verbinding van MyALERT (of een ander interoperabel persoonlijk gezondheidsdossier) met ALERT HIE. Hierdoor ontstaat een gecentraliseerd EPD en wordt de behandeling van patiënten door artsen, onderzoeken en ook de patiënten zelf verbeterd.

Real-time Informatie

ALERT® CRM-diensten kunnen draaien binnen dit Data Center voor Gezondheidsinformatie om alle betrokken partijen van real-time informatie te voorzien.

Anders leren

ALERT® eLEARNING en ALERT® STUDENT zijn twee gemakkelijke en innovatieve middelen om onze producten te leren kennen een sociaal kennisnetwerk op te bouwen met een gemeenschap van studenten, docenten en artsen.

Interoperabiliteit

Wat betreft standaardisering en interoperabiliteit van software volgt ALERT® internationale richtlijnen.

ALERT® is een trotse deelnemer aan het IHE-initiatief (Integrating the Healthcare Enterprise) en een actief lid van HL7.

Bovendien, door middel van het gebruik van algemene nomenclatuur, voorgedefinieerde gegevens voor het organiseren van inhoud en het op verschillende manieren leggen van verbanden tussen gegevens helpt ALERT® gebruikers bij het correct documenteren van hun verrichtingen. Zo wordt alle klinische informatie in ALERT® gecodeerd in de database en wordt alle relevante informatie over patiënt en behandeling vastgelegd, gecodeerd en georganiseerd.
 

Gegevensverzameling van apparaten

ALERT® PDMS zal het mogelijk maken gegevens te verzamelen van klinische monitoringsapparatuur en deze volgens vastgestelde regels op te slaan in het patiëntendossier. Gegevens kunnen ook in een tijdlijn worden weergegeven en vergeleken met data van andere klinische variabelen.

Ondersteuning van management voor zorgverlening

Meer dan een klinisch informatiesysteem, ALERT® is boven alles een instrument voor beslissingsondersteuning en klinisch management. Met ALERT® BUSINESS INTELLIGENCE is het nu mogelijk om klinische en financiële gegevens te analyseren en om de resultaten van verschillende instellingen met elkaar te vergelijken.