Gebruik van ICT-tools voor het creëren van virtuele leeromgevingen

Gebruik van optimale uitvoeringspraktijken voor e-learning en b-learning als een essentieel beginsel voor de interactie tussen begeleiders en cursisten via synchrone en asynchrone communicatiemiddelen.

Vermogen tot interactie met andere systemen, wat mogelijkheden biedt voor het delen van informatie en waardoor cursisten gemakkelijk hun werkcontext en beschikbare taken in de lesstof kunnen vinden.