Sinds 2007 werkt ALERT niet meer aan plaatselijke implementatie van oplossingen met één episode per bezoek maar aan regionale implementatie van oplossingen waarin de patiënt centraal staat.

Door de opslag van deze informatie in ALERT HIE en de verwerking door middel van een Data Governance engine creëert ALERT een Data Center voor Gezondheidsinformatie, dat patiëntgerelateerde informatie verzamelt en organiseert in één enkel patiëntendossier.

Omdat onze gezondheidsinformatie echter meer is dan slechts klinische gegevens die in zorginstellingen circuleren is het belangrijkste doel van ALERT om het medisch dossier uit te breiden door de verbinding van MyALERT (of een ander interoperabel persoonlijk gezondheidsdossier) met ALERT HIE. Hierdoor ontstaat een gecentraliseerd EPD en wordt de behandeling van patiënten door artsen, onderzoeken en ook de patiënten zelf verbeterd.