Succes tijdens Interoperability Showcase op HIMSS - VS
02 maart 2012
  |  Deel:

ALERT heeft met succes deelgenomen aan de Interoperability Showcase tijdens de HIMSS – Healthcare Information Management Systems Society (afbeeldingen bekijken), die plaats heeft gevonden van 21-24 februari 2012.

 

Dit was de zesde opeenvolgende deelname voor ALERT en dit jaar heeft het bedrijf deelgenomen aan alle demonstratiescenario’s: ziekenhuisomgeving (ALERT® PAPER FREE HOSPITAL), eerstelijnszorg (ALERT® CARE), monitoring van medische apparatuur in de OK (ALERT® PDMS – Patient Data Management System), EPD voor particulieren (MyALERT®) en infrastructuren (ALERT® HIE – Health Information Exchange).

 

Aan elk scenario deed een grote groep internationale bedrijven mee, die bezoekers liet zien hoe de verschillende soorten software in de realiteit integreren en werken.

 

Met deze simulaties worden interoperabiliteitscapaciteiten gedemonstreerd aan de hand van internationale normen in verschillende softwareapplicaties. Deze applicaties genereren informatie en wisselen deze uit met betrekking tot procedures en klinische behandelingen.

 

Tijdens elke zogenaamde “cases tour”, heeft ALERT® in real-time kunnen bewijzen dat het in staat is om te integreren of geïntegreerd te worden met andere IT-programma’s die worden gebruikt in zorginstellingen en/of -diensten.

 

John Donnelly, Senior Technical Project Manager van de HIMSS12 Interoperability Showcase en CEO van JMS Healthcare Partners LLC, verklaarde dat de HIMSS12 Interoperability Showcase steeds meer en vaker werd bezocht door een steeds grotere groep  internationale bedrijven die het belangrijk vinden om de interoperabiliteit van hun systemen te kunnen garanderen.

 

Over ALERT zei John Donnelly: "ALERT®, met hoofdkantoor in Portugal, heeft zijn uitgebreide ondersteuning gedemonstreerd voor profielen van de IHE - Integrating the Healthcare Enterprise. Het heeft meegedaan aan verschillende klinische scenario’s als interoperabel EPD in een SEH- en poliklinieksimulatie. Ook heeft het de productmogelijkheden laten zien op het gebied van EPD’s voor patiënten zelf.”

 

Verder benadrukte hij dat “ALERT® een van de weinige EPD-systemen was in de ziekenhuisomgeving, die informatie-uitwisseling ondersteunde tussen klinische apparatuur en het EPD, iets waar steeds meer om wordt gevraagd (volgens de IHE-normen van het Patient Care Device domein). Ook biedt het IT-diensten voor de gehele maatschappij, zoals vereist in de Health Information Exchange (HIE) arena. Het is duidelijk dat interoperabiliteit die gebaseerd is op IHE-normen integraal deel uitmaakt van de productstrategie van dit bedrijf. Hetzelfde geldt voor de participatie in de ontwikkeling van een ecosysteem, gebaseerd op EPD’s voor de Zorg ICT.”

 

De Interoperability Showcase is de grootste openbare demonstratie waaraan bedrijven kunnen meedoen die eerder de intensieve interoperabiliteitstests met succes hebben doorstaan. Deze tests worden gehouden tijdens technische evenementen, zgn. Connectathons, die worden gehouden door de IHE. 

 

Het IHE-initiatief wordt bevorderd door zorgprofessionals en bedrijven uit de zorgindustrie, waaronder topbedrijven uit de IT-branche, die als doel hebben om de manier te verbeteren waarop hun systemen onderling informatie delen en integreren. Systemen die zijn ontwikkeld volgens het IHE-initiatief communiceren onderling door middel van de coördinatie van regels zoals DICOM, LOINC en HL7. Zij zijn makkelijker te implementeren en zorgprofessionals kunnen er informatie efficiënter mee gebruiken.

 

ALERT is lid van de internationale IHE en heeft tot nu toe 26 Integratieverklaringen gepubliceerd.

Deel:
Reacties 0 Reactie