ALERT® HEALTH INFORMATION EXCHANGE eveneens vermarkt als HEALTHBOX®

ALERT® HIE is een infrastructuur voor integratie die de mogelijkheid biedt om vanuit verschillende zorginstellingen in verschillende geografische gebieden dossiers van patiënten te bekijken.

ALERT® HIE is een infrastructuur voor integratie die de mogelijkheid biedt om vanuit verschillende zorginstellingen in verschillende geografische gebieden dossiers van patiënten te bekijken.

ALERT® HIE is gebaseerd op de meest recente internationale standaarden voor het delen van klinische informatie:
- Communicatie gebaseerd op webdiensten
- Gestructureerde en gecodeerde klinische informatie volgens de norm Clinical Document Architecture (CDA), gepubliceerd door de organisatie HL7
- Authenticatie en veiligheid – gecodeerde gegevens in overeenstemming met wettelijke voorschriften
- Indexatie van klinische documenten – beschikbaar in centrale registers
- Controle over het toegangsniveau van gebruikers
- Transacties en audit van documentatie

ALERT® HIE kan worden aangepast voor onderlinge verbinding van alle systemen (EMR, PHR, etc.) die compatibel zijn met aangenomen standaarden – zelfs als die systemen zijn geleverd door verschillende leveranciers en voor verschillende klinische omgevingen zijn bestemd: ziekenhuizen, huisartsenposten, privépraktijken, laboratoria, kraamklinieken, nationale registers, etc. Zo kan er met deze infrastructuur RHIOs (Regional Health Information Organization) worden opgezet. Om te zorgen voor een correcte interoperabiliteit wordt ALERT® HIE regelmatig getest tijdens internationale evenementen die zowel in the Verenigde Staten als in Europa worden gehouden en worden gepromoot door de organisatie Integrating the Healthcare Enterprise (IHE). De applicatie heeft de tests die zijn uitgevoerd met verschillende leveranciers uit de markt met succes doorstaan. Klinische ALERT® producten vervangen het beheer van EPD’s (PAPER FREE HOSPITAL) en persoonlijke gezondheidsdossiers (zoals MyALERT®). Tevens gebruiken zij de ALERT® HIE infrastructuur voor het delen van klinische patiëntinformatie. De documentenarchief module ALERT® PFH is geheel gebaseerd op de standaard diensten van ALERT® HIE voor het beheer van klinische documenten, waarbij toegang wordt verkregen tot klinische documentatie, ongeacht de instelling waar deze staat opgeslagen. Dit betekent dat de vertrouwelijkheid van zowel de patiëntinformatie als toegangstoestemmingen die aan zorgprofessionals worden gegeven zijn verzekerd.

 

De toekomst

ALERT® HIE maakt onlosmakelijk deel uit van de toekomstvisie van ALERT voor het beheer van klinische processen, aangezien het bijdraagt aan de volgende functionaliteiten:
- Efficiënte toegang tot cruciale klinische informatie tijdens de zorgverlening aan patiënten, waarbij het niet uitmaakt of die informatie staat opgeslagen in andere instellingen.
- Semantische interoperabiliteit (klinische systemen integreren en verwerken de informatie die tussen hen wordt gedeeld)
- Alerts – wanneer de medische voorgeschiedenis afkomstig van andere instellingen wordt geïmporteerd naar het EPD van de patiënt, kunnen er automatisch contra-indicaties worden ontdekt en kunnen er alerts over lopende behandelingen worden gegenereerd.
 

Functionele modules:

- ALERT® Patient Identifier Cross-referencing (PIX) Manager – een centrale dienst voor de correlatie van identificatoren van patiënten die geregistreerd staan in verschillende zorginformatiesystemen. Door middel van de door ALERT® PIX gegenereerde correlatiecheck kan elk systeem automatisch identificatoren verkrijgen die voor een bepaalde patiënt aanwezig zijn in andere instellingen Correlatie van patiëntidentificatoren wordt gebruikt om zeker te zijn van een samenhangende uitwisseling van klinische informatie tussen instellingen in een bepaald gebied.

- ALERT® Cross-Enterprise Document Sharing (XDS) Repository – een gedeelde opslag van voor patiënten uitgegeven klinische documenten. Via een repository kunnen zorgprofessionals opgeslagen klinische documenten in welke instelling dan ook bekijken. Het ontwerp van de infrastructuur van ALERT® HIE stelt de verschillende instellingen in staat om een centrale repository te gebruiken. Als alternatief kan iedere instelling ook een eigen opslag bijhouden en andere instellingen daartoe toegang verlenen.

- ALERT® XDS Registry – een centraal register met een lijst van alle documenten in de bestaande opslagplaatsen van de ALERT® HIE-infrastructuur. Net als bij een zoekmachine op internet kunnen lokalisatieparameters (links) voor de bestaande documenten van een bepaalde patiënt worden verkregen in alle repositories die tot de ALERT® HIE-infrastructuur behoren.

- ALERT® Audit Record Repository (ARR) – centrale repository met logs voor auditering. De verrichte werkzaamheden in alle geïntegreerde systemen via ALERT® HIE worden in ALERT® ARR geregistreerd. Zo kan er monitoring en auditering plaatsvinden om zeker te zijn dat de regels voor uitwisseling van klinische gegevens worden nageleefd.