ALERT® GP PORTAL

ALERT® GP PORTAL is een oplossing voor communicatie tussen huisartsen en verschillende professionals in andere instellingen zoals ziekenhuizen.

ALERT® GP PORTAL is een oplossing voor communicatie tussen huisartsen en verschillende professionals in andere instellingen zoals ziekenhuizen.

Het belangrijkste proces dat dit portaal zal ondersteunen is de verwijzing van een patiënt naar een instelling. Deze verwijzing kan plaatsvinden voor patiënten die in die instelling reeds geregistreerd staan en ook voor patiënten die die instelling nog niet eerder hebben bezocht.

 

Belangrijkste functies:

  • Verwijzen van een patiënt naar het ziekenhuis
  • Mogelijkheid voor het agenderen van polikliniekafspraken
  • Vragen stellen aan specialisten
  • Wijzigen van persoonlijke informatie
  • Toegang tot het EPD van iedere patiënt die door de huisarts wordt gevolgd