Klachtenformulier

Introduction: 
<br />

Complimenten/Klachten

Dit formulier is bedoeld voor gebruikers van ALERT®, juridisch vertegenwoordigers van de instelling waar ALERT® is geïnstalleerd of voor in ALERT® geïnteresseerde derden die een compliment/klacht willen indienen over ALERT Life Sciences Computing.

first
second
* Verplichte velden

Door dit formulier geeft u toestemming voor ALERT Life Sciences Computing, SA om hun persoonlijke gegevens te behandelen.
Verzameld in deze vorm gegevens bestemd voor de behandeling ALERT.
Als u wilt toegang tot uw persoonsgegevens voor de actualisering, correctie of verwijdering, dan kunt u contact opnemen met: praise_complaint@alert-online.com.