ALERT® CODING

ALERT® CODING is een specifieke module voor registratie, validatie en management van codering van diagnoses en behandelingen.

ALERT® CODING is een specifieke module voor registratie, validatie en management van codering van diagnoses en behandelingen.

Omdat de registratie van klinische verrichtingen gecodeerd is, is het mogelijk informatie te genereren betreffende de uitkomsten (bijv. budgetparameters). Deze informatie kan dan naar andere systemen worden gestuurd (factureringssoftware) die dan de klinische codes omzet in de geassocieerde kosten.

ALERT® CODING is aangepast aan de Nederlandse markt via ondersteuning van een engine voor DBC-validering voor alle DBC-zorgtypes:

  • De DBC's worden aangeleverd binnen de module, met algoritmes die de nationale regels volgen (NZa en Wetenschappelijke Verenigingen).
  • De Nederlandse standaard van Klinische Activiteit is in ALERT® inbegrepen ter ondersteuning van DBC's en verzoeken van derden en huisartsen. De klinische activiteiten zullen nu zoveel mogelijk automatisch worden geregistreerd, waaronder types van afspraken, uitgevoerde orders/aanvragen, opnames en operaties.